flaga polski flaga rosji flaga usa
Google
PARTNERZY
Siemens
ProLeit
Profi Bus
Profi Net
CERTYFIKATY

MDJ ELECTRONIC Sp. z o.o. w 2006 roku została przyjęta w poczet członków stowarzyszenia wspierającego rozwój sieci przemysłowch  Profibus i Profinet.

certyfikat profi buscertyfikat profi net

Od 2012 roku  jesteśmy również partnerem firmy SIEMENS.

siemens

Od 2015 roku jesteśmy partnerem firmy ProLeit

siemens

 

ISO

W listopadzie 2004 MDJ Electronic uzyskała certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Jakością z normą EN ISO 9001:2008 w zakresie: projektowanie, produkcja, montaż, serwis urządzeń elektronicznych i systemów automatyki przemysłowej.

Tuv Nord
REFERENCJE
 
Zapraszamy do zapoznania się z referencjami udzielonymi przez naszych Klientów:

 • "Modernizacja iskrobezpiecznego urządzenia sygnalizacji
  i łączności szybowej górniczego wyciągu szybowego przedziału zachodniego
  szybu III JSW S.A. KWK "Pniówek", 2013 rok
 • "Modernizacja iskrobezpiecznego urządzenia sterowniczo - sygnałowego
  i łączności szybowej górniczego wyciągu szybowego przedziału północnego
  szybu IV KW S.A. Oddział KWK "SOŚNICA - MAKOSZOWY" RUCH SOŚNICA,
  2013 rok
 • "Modernizacja iskrobezpiecznego urządzenia sterowniczo - sygnałowego
  i łączności szybowej górniczego wyciągu szybowego przedziału zachodniego
  szybu "Andrzej V" KW S.A. Oddział KWK "Brzeszcze", 2012 rok
 • "Modernizacja iskrobezpiecznego urządzenia sygnalizacji
  i łączności szybowej górniczego wyciągu szybowego przedziału południowego
  szybu III JSW S.A. KWK "Budryk", 2012 rok
 • "Modernizacja iskrobezpiecznego urządzenia sterowniczo - sygnałowego
  i łączności szybowej górniczego wyciągu szybowego przedziału południowego
  szybu "LUDWIK" JSW S.A. KWK "PNIÓWEK", 2012 rok
 • "Zasilanie i sterowanie przyszybowych urządzeń pneumatycznych i elektrycznych"
  w ramach umowy "Przedłużenie górniczego wyciągu szybowego,
  zwanego w dalszej części umowy GWS, zainstalowanego w przedziale północnym
  szybu III p. 1050m (z poz. 700m do poz. 1050m) w JSW S.A. KWK "BUDRYK",
  2011 rok

 

Powyższe zadania zostały wykonane przez Firmę MDJ Electronic Sp. z o.o. w sposób należyty i terminowy, a dostarczone urządzenia pracują poprawnie.

 

Członek Zarządu,
Dyrektor Oddziału
mgr inż. Marek Kiszka
PPUH ELCAM Sp. z o.o.

"Budowa układu sterowania urządzeń przyszybowych załadunku i rozładunku skipu w szybie
2.1 w Kopalni Bogdanka", 2011 rok .

Powyższe zadania zostały wykonane przez Firmę MDJ Electronic Sp. z o.o. w sposób należyty i terminowy.

inż. Kornel Panek
Wiceprezes ds. technicznych

 • "Modernizacja wagi przenośnikowej na przenośniku słodu", 2010 rok
 • "Modernizacja układu sterowania warzelni (etap I) w browarze
  w Tychach przy ulicy Mikołowskiej 5", lata 2009-2010
 • "Dostarczenie układu automatyki systemu wytwarzania próżni SIHI-Sanivac 800,
  a także wykonanie wizualizacji tego procesu na panelu operatorskim SIMATIC PC 477B
  w browarze w Tychach przy ulicy Mikołowskiej 5", lata 2009-2010

Modernizacja została wykonana przez Firmę MDJ Electronic w sposób należyty
i terminowy. Doświadczenia eksploatacyjne potwierdzają prawidłowość przyjętych rozwiązań i prawidłowe wykonanie przez firmę MDJ Electronic zadania.

 

Dariusz Giglok
Szef Inwestycji
KOMPANIA PIWOWARSKA SA

 • Modernizacja układu automatyki pomp paliwowych na linii D, lata 2009-2010

Modernizacja układu automatyki została wykonana przez Firmę MDJ Electronic
w sposób należyty i terminowy. Doświadczenia eksploatacyjne wysoką jakość
wykonanej przez firmę MDJ Electronic usługi.

 

Dariusz Krywult
Właściciel MULTIFORM

"Modernizacja urządzeń sterowniczo sygnalizacyjnych, sygnalizacji i łączności szybowej
w następujących górniczych wyciągach szybowych:

 • Szyb "Ludwik" - górniczy wyciąg szybowy dwunaczyniowy skipowy przedział północny,
 • Szyb "Ludwik" - górniczy wyciąg szybowy dwunaczyniowy skipowy przedział południowy,
 • Szyb II - górniczy wyciąg szybowy dwunaczyniowy klatkowy przedział wschodni,
 • Szyb II - górniczy wyciąg szybowy dwunaczyniowy klatkowy przedział zachodni,
 • Szyb III - górniczy wyciąg szybowy dwunaczyniowy przedział wschodni,
 • Szyb III - górniczy wyciąg szybowy dwunaczyniowy przedział zachodni". Lata 2005-2012

 

Urządzenia wykonano i pracują poprawnie realizując wszystkie założone funkcje.

 

Adam Wałach
Dyrektor Techniczny
JSW S.A. "KWK Pniówek"

MDJ Electronic Sp z o.o. , ul.Gliwicka 233, 43-190 Mikołów
tel. +48 32 322 59 42, +48 32 326 00 40, fax. +48 32 326 00 41
NIP: 635-16-74-359, REGON: 278044393, KRS:0000167892
Sąd rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS Kapitał Spółki 50.000 zł.

biuro@mdj.pl

program regionalny śląsk program regionalny śląsk program regionalny śląsk program regionalny śląsk